Nieuws

18/12/2013

Bijzondere uitgave over de wereldhandel

AEGON brengt vier keer per jaar de publicatie Beleggingsvisie uit. Daarin bespreekt AEGON de macro-economische vooruitzichten en de gevolgen daarvan voor de financiële markten en het beleggingsbeleid. Wij verzorgen de redactie van deze uitgave.

In november verschijnt altijd een bijzondere versie van de Beleggingsvisie. Daarin worden de langetermijnscenario's voor de komende vier jaar geschetst. Bovendien wordt één thema verder uitgewerkt. Op een inhoudelijke, maar ook losse en aansprekende manier. Dit jaar was het thema Wereldhandel: vanuit historisch perspectief (vanaf de handel in lavaglas in de oudheid) en vooruitkijkend.

Onze bijdrage bestond uit advies over de structuur en het stilistisch en taalkundig aanscherpen van de ontvangen basistekst.